Tải Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường học, bao gồm: quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường học tập, chăm sóc y tế có liên quan tới sức khỏe của học sinh trong trường học. Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30/06/2016.
Xem thêm:  Cách massage cổ không bị chảy xệ
Back to top button