Tải Thông tư ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế, kiểm toán số 70/2015/TT-BTC

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Thông tư ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế, kiểm toán số 70/2015/TT-BTC quy định rõ những chuẩn mực đạo đức cụ thể của nghề nghiệp kế toán và kiểm toán cùng bảng giải thích thuật ngữ đi kèm. Mời các bạn tham khảo.
Xem thêm:  Mẫu đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
Back to top button