Tải Thông tư 65/2020/TT-BCA về nhiệm vụ, quyền hạn kiểm tra của CSGT

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Thông tư 65 2020 BCA là thông tư mới nhất quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.
Xem thêm:  Thông tư 08/2018/TT-BTTTT - HoaTieu.vn
Back to top button