Tải Thông tư 41/2013/TT-BTC – HoaTieu.vn

Thông tư 41/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 143/2003/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi do Bộ Tài chính ban hành.

Xem thêm các thông tin về
Thông tư 41/2013/TT-BTC
Xem thêm:  Thông tư 46-2010-TT-BCT - HoaTieu.vn
Back to top button