Tải Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng và Thông tư này không điều chỉnh đối với hoạt động cho vay giữa các tổ chức tín dụng. Mời các bạn tham khảo.
Xem thêm:  Rau diếp là rau gì, có tác dụng gì?
Back to top button