Tải Thông tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối

Thông tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối do Bộ Công Thương ban hành, có hiệu lực ngày 18/01/2016, quy định chung về kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối cũng như yêu cầu đối với kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối hàng năm.
Xem thêm:  Soạn bài ca dao than thân yêu thương tình nghĩa
Back to top button