Tải Thông tư 36/2016/TT-BCT quy định dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Thông tư 36/2016/TT-BCT quy định dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Thông tư số 36/2016/TT-BCT thay thế Thông tư số 07/2012/TT-BCT ngày 04/04/2012 của Bộ.
Xem thêm:  Bài kiểm tra cuối khóa module 2 môn Tiếng Việt
Back to top button