Tải Thông tư 21/2017/TT-BCT – HoaTieu.vn

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Thông tư 21/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2017/BCT về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. Mời các bạn tham khảo
Xem thêm:  Nera Garden có được xếp hạng căn hộ cao cấp?
Back to top button