Tải Thông tư 19/2018/TT-BYT về Danh mục thuốc thiết yếu

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Thông tư 19/2018/TT-BYT về ban hành danh mục thuốc thiết yếu được Bộ y tế ban hành ngày 30/8/2018 quy định cụ thể về các loại thuốc thiết yếu. Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2018.
Xem thêm:  Đề bài - thử tài bạn 10 trang 166 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1
Back to top button