Tải Thông tư 14/2017/TT-BXD – HoaTieu.vn

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Thông tư 14/2017/TT-BXD về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 28/12/2017. Mời các bạn tham khảo.
Xem thêm:  Soạn bài tổng kết phần văn
Back to top button