Tải Thông tư 05/2005/TT-BNV – HoaTieu.vn

Bộ nội vụ ban hành Thông tư 05/2005/TT-BNV về hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc cán bộ, công chức, viên chức. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết.

Xem thêm các thông tin về
Thông tư 05/2005/TT-BNV
Xem thêm:  Ngày đẹp dọn ban thờ 2022
Back to top button