Tải Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Xem thêm:  Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về lòng dũng cảm
Back to top button