Tải Quyết định 73/QĐ-UBDT về điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Quyết định 73/QĐ-UBDT điều chỉnh khu vực 105 xã của 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc vùng dân tộc và miền núi. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế nội dung các xã có tên tương ứng trong Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Xem thêm:  Mẫu giấy cam kết tự nguyện làm việc trên tàu biển
Back to top button