Tải Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 có hiệu lực ngày 05/01/2016, nâng mức chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo trong giao đoạn 2016-2020 ở khu vực nông thôn và thành thị.
Xem thêm:  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 vở bài tập toán lớp 2 tập 1
Back to top button