Tải Quyết định 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị cơ quan nhà nước

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Quyết định 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị cơ quan nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành, có hiệu lực ngày 01/01/2016. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của Quyết định.
Xem thêm:  Luyện từ và câu - mở rộng vốn từ: nhân dân trang 14,15 vở bài tập (sbt) tiếng việt lớp 5 tập 1 - Luyện từ và câu
Back to top button