Tải Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

20 ngành, lĩnh vực phải cổ phần hóa trong giai đoạn 2017-2020 là nội dung nổi bật được quy định tại Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Mời các bạn cùng tham khảo.
Xem thêm:  Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Back to top button