Tải Quyết định 1232/QĐ-TTg về Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn 2017 – 2020

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Thủ tướng ký ban hành Quyết định 1232/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020. Mời các bạn tham khảo.
Xem thêm:  Các chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên dự kiến cắt giảm
Back to top button