Tải Phương pháp kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái theo Thông tư 133 – TK 413

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Phương pháp kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái theo Thông tư 133 – TK 413 là phương pháp kế toán về chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong hoạt động đầu tư. Phương pháp kế toán này được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.
Xem thêm:  Soạn bài kể chuyện: sự tích hồ ba bể
Back to top button