Tải Phụ lục II-2: Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là mẫu bản thông báo được các đơn vị doanh nghiệp lập ra để thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu thông báo tại đây.
Xem thêm:  Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2021-2022 (Sách mới)
Back to top button