Tải Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Phiếu tư vấn giới thiệu việc làm là giấy tờ cần thiết theo đúng trình tự, thủ tục tư vấn, giới thiệu việc làm theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, giúp người lao động có thể đăng ký tìm việc thông qua các trung tâm việc làm.
Xem thêm:  Giá trứng ngỗng hôm nay 2022 trên thị trường bao nhiêu? Mua sỉ ở đâu?
Back to top button