Tải Nội dung chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

hoatieu.vn mời các bạn tham khảo nội dung chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II ban hành theo Quyết định số 1612/QĐ-BGDĐT trong bài viết này.
Xem thêm:  Tải Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y
Back to top button