Tải Nghị quyết 60/NQ-CP nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Nghị quyết 60/NQ-CP năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công có hiệu lực ngày 08/7/2016. Theo đó Nghị quyết đưa ra nhằm rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung hoặc bãi bỏ quy định trái với các quy định pháp luật về đầu tư công, xây dựng, ngân sách nhà nước (NSNN) và các văn bản pháp luật liên quan.
Xem thêm:  Đáp án tập huấn Ngữ Văn lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo
Back to top button