Tải Nghị quyết 20-NQ/TW – HoaTieu.vn

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Nghị quyết 20/NQ-TW năm 2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 25/10/2017. Mời các bạn tham khảo và tải về.
Xem thêm:  Cách đọc năm trong tiếng viết
Back to top button