Tải Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh ban hành ngày 01/7/2016. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động nhiếp ảnh tại Việt Nam. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
Xem thêm:  Giải bài 10, 11, 12, 13, 14 trang 94 sách bài tập sinh học 12
Back to top button