Tải Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức được chính phủ ban hành, xét theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Mời các bạn cùng tham khảo.
Xem thêm:  Phát hiện nhiều dự án sai phạm nghìn tỷ đồng
Back to top button