Tải Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động áp dụng với người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Bộ luật lao động, người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Bộ luật lao động, và các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị định này.
Xem thêm:  Nguồn: Sưu tầm - phân tích đoạn những đứa trẻ trích trong tác phẩm thời thơ ấu của văn hào go-rơ-ki để cho thấy tâm hồn và tình bạn tuổi thơ thật vô cùng hồn nhiên, trong sáng.
Back to top button