Tải Nghị định 29/2021/NĐ-CP thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát đánh giá đầu tư

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Nghị định 29/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành về thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát đánh giá đầu tư.
Xem thêm:  Sự khác nhau giữa Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 19 của Thủ tướng
Back to top button