Tải Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2017 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2017 mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp cao hơn mức lương hiện nay từ 180.000 – 250.000 đồng/tháng.
Mức lương tối thiểu vùng 2017 Vùng
3.750.000 đồng/tháng vùng I
3.320.000 đồng/tháng vùng II
2.900.000 đồng/tháng vùng III
2.580.000 đồng/tháng vùng IV
Xem thêm:  Soạn bài viết bài làm văn số 2 – văn biểu cảm
Back to top button