Tải Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật về thuế

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật về thuế bao gồm các sửa đổi, bổ sung nghị định hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, quản lý thuế và các nghị định về thuế đã được chính phủ ban hành trước đó.
Xem thêm:  Thời sinh viên là thời đẹp nhất
Back to top button