Tải Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất được Chính phủ ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 29/12/2014, hết hiệu lực ngày 19/12/2019.
Xem thêm:  Phân phối chương trình môn Lịch sử lớp 4, 5
Back to top button