Tải Nghị định 10/2020/NĐ-CP kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Chính phủ ban hành Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nghị định này sẽ thay thế Nghị định 86/2014 về kinh doanh vận tải.

Xem thêm các thông tin về
Nghị định 10/2020/NĐ-CP kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Xem thêm:  ‘Sốt đất’ đầu năm 2021: Ai hưởng lợi và liệu đã lắng xuống?
Back to top button