Tải Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức hội thi

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức hội thi là mẫu tờ trình được ban ngành, đoàn thể lập ra để trình về việc được xin kinh phí để tổ chức hội thi. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức hội thi tại đây.
Xem thêm:  Kỹ năng trả lời phỏng vấn khi đi xin việc
Back to top button