Tải Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA Quy định về đăng ký xe sử dụng trong các trường hợp đăng ký sang tên với xe đã chuyển quyền sở hữu nhiều người. Chi tiết mời các bạn tham khảo và nghiên cứu.
Xem thêm:  Mẫu công văn cung cấp điện phục vụ hội chợ
Back to top button