Tải Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác) được lập khi công ty/doanh nghiệp cần ủy quyền cho nhân viên để thực hiện công tác đến cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước.
Xem thêm:  Khoảng cách từ vân tối đến vân trung tâm
Back to top button