Tải Mẫu đăng ký kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Theo Thông tư liên tịch 58/2015/BCT-BKHCN, tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm thép có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm thép nhập khẩu. Để được công nhận chất lượng thép nhập khẩu đạt tiêu chuẩn, bạn cần có Mẫu đăng ký kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu dưới đây.
Xem thêm:  Quyết định 41/2016/QĐ-TTg Quy chế quản lý, điều hành thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
Back to top button