Tải Mẫu C41-BB: Phiếu chi

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Mẫu C41-BB – Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo.
Xem thêm:  Những loại cây dây leo được ưa chuộng nhất hiện nay
Back to top button