Tải Mẫu báo cáo kết quả thẩm tra lý lịch

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Mẫu báo cáo kết quả thẩm tra lý lịch là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu báo cáo kết quả thẩm tra lý lịch tại đây.
Xem thêm:  Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra - Báo cáo kết quả kiểm tra
Back to top button