Tải Mẫu 02/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. Mời các bạn tham khảo.
Xem thêm:  Mẫu sổ theo dõi khen thưởng
Back to top button