Tải Luật đầu tư số 59/2005-QH11

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Luật đầu tư số 59/2005-QH11 được Quốc hội ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005 hướng dẫn hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư.
Xem thêm:  Top 9 mẫu phân tích bài thơ Đồng chí hay nhất
Back to top button