Tải Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 bao gồm các quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế 2008 như mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, quy định về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi….. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
Xem thêm:  Su hào chứa bao nhiêu calo, ăn nhiều có tốt không?
Back to top button