Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 bộ Cánh Diều

Sách giáo khoa Tiếng Việt 2 trong bộ SGK Ngữ văn Cánh Diều do NXB ĐHSP, NXB ĐHSP TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) thực hiện. Sau đây là Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 bộ Cánh Diều, mời các bạn tham khảo.

Giới thiệu sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 bộ Cánh Diều

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Xem thêm:  Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Mỹ thuật lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống
Back to top button