Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Mỹ thuật lớp 2 bộ Cánh Diều

Giới thiệu SGK Mỹ thuật lớp 2 bộ Cánh Diều

Sách giáo khoa Mỹ thuật lớp 2 do NXB ĐHSP, NXB ĐHSP TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Đầu tư Xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC) thực hiện. Sau đây là Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Mỹ thuật lớp 2 bộ Cánh Diều, mời các bạn tham khảo.

Giới thiệu sách giáo khoa Mỹ thuật lớp 2 bộ Cánh Diều

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU

BỘ SÁCH GIÁO KHOA CÁNH DIỀU

MÔN: MĨ THUẬT 2

Xem thêm:  Đơn xin học hè 2022 và cách viết
Back to top button