Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Đạo đức lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

Giới thiệu SGK Đạo đức lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam do các tác giả phía Nam biên soạn. Sau đây là Tài liệu giới thiệu sách giáo khoa Đạo đức lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo, mời các bạn tham khảo.

Giới thiệu sách giáo khoa Đạo đức lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

ĐO ĐỨC 2

TRẦN THANH BÌNH, ĐINH PHƯƠNG DUY, PHẠM QUỲNH

(ĐỒNG TỔNG CHỦ BIÊN)

TRẦN THỊ THUỲ DUNG, NGUYỄN HÀ MY

LÂM HỒNG LÃM THUÝ, NGUYỄN HUYỀN TRANG

LÊ PHƯƠNG TRÍ

207/02/2021

QUAN ĐIỂM BIÊN SOẠN

SÁCH GIÁO KHOA ĐO ĐỨC 2

PHẦN 1

307/02/2021

Xem thêm:  Tải Quyết định 163/QĐ-TTg về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức
Back to top button