Tải Đơn xin nghỉ phép đi làm Visa

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi làm visa là biểu mẫu đơn xin nghỉ phép trong đó nội dung bao gồm đầy đủ ác thông tin của người nghỉ cũng như thời gian nghỉ, lý do nghỉ… Mẫu đơn xi nghỉ nghỉ phép được trình bày cẩn thận, nội dung xin nghỉ rõ ràng. Mời các bạn tải mẫu đơn xin nghỉ việc riêng về sử dụng.
Xem thêm:  Cheap laptop with i5 processor
Back to top button