Tải Công văn 2045-CV/BTCTW xác định trình độ lý luận chính trị

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Công văn 2045-CV/BTCTW năm 2016 xác định trình độ lý luận chính trị do Ban Tổ chức Trung ương ban hành ngày 29 tháng 12 năm 2016. Mời các bạn cùng tham khảo Hướng dẫn xác nhận trình độ lý luận chính trị.
Xem thêm:  Thông tư 09/2013/TT-BCT - HoaTieu.vn
Back to top button