Tải Chương trình giảm tải môn Hóa 2021-2022

Hướng dẫn tinh giản chương trình môn Hóa học 2020-2021 – Mời các bạn tham khảo điều chỉnh nội dung dạy học môn Hóa theo công văn 3280 của Bộ giáo dục ngày 27/8/2020.

Xem thêm các thông tin về
Chương trình giảm tải môn Hóa 2021-2022
Xem thêm:  Tải Thông tư 05/2012/TT-BNV - HoaTieu.vn
Back to top button