Tải Chương trình giảm tải môn Công nghệ 2021-2022

Bộ giáo dục mới ban hành Công văn 4040 về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT. Sau đây là chi tiết hướng dẫn tinh giản chương trình môn Công nghệ lớp 6 đến lớp 12 năm 2021-2022.
Xem thêm:  Tải Đơn xin rút hồ sơ chuyển trường
Back to top button