Tải Cách lập Bảng cân đối tài khoản trên Excel theo Quyết định 48

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Bảng cân đối tài khoản (hay còn gọi bảng cân đối phát sinh tài khoản kế toán) là bảng tổng hợp tất cả những tài khoản phát sinh trong kỳ hạch toán của doanh nghiệp, thể hiện chi tiết số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ của những tài khoản đó. hoatieu.vn xin hướng dẫn các bạn Cách lập Bảng cân đối tài khoản bằng Excel theo Quyết định 48.
Xem thêm:  Thông tư 22/2022/TT-BQP Điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân mới nhất
Back to top button