Student nghĩa tiếng Việt là gì

are you student?  có nghĩa là gì?

너 학생이니?

01. are you a student = 학생인가요?

당신은 학생입니까?

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ️.

Xem thêm:  cách xử lý các sự cố thường gặp khi giặt ủi.
Back to top button