strits là gì – Nghĩa của từ strits

javina là gì – Nghĩa của từ javina

javina có nghĩa là bitch awesomest nhiều nhất bạn sẽ gặp.Ngoài ra, tên này được sử dụng một lần trong một triệu lần cho một đứa trẻ.Thường là một cô …

Xem thêm:  Đêm Nhớ Về Sài Gòn
Back to top button